Informacje o hotelach

Organizator proponuje zakwaterowanie w Domu Studenta „Riviera” (w odległości 100 m od sali gry) w pokojach typu studio (pokój + łazienka + pokój) w dniach 1-10.08.2008 r.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia:

Koszty zakwaterowania bez wyżywienia:

Opłaty za zakwaterowanie (lub zakwaterowanie + wyżywienie) należy wpłacić w terminie do 15 lipca 2008 roku:

Zawodnicy zagraniczni dokonują wpłat u organizatora Festiwalu w dniu przyjazdu na Festiwal.

Dyrektor Turnieju
Maria Macieja

Wicedyrektor Turnieju
Jarosław Kowalewski