Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”

Warszawa, 11 listopada 2018 roku, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.


Turniej finałowy w ramach akcji 100 Turniejów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości


Komunikat organizacyjny 1. Cele imprezy: wspólne świętowanie w środowisku szachowym 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i powstania II RP oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy.


 1. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.


 1. Partnerzy: Polski Związek Szachowy oraz Centrum Olimpijskie w Warszawie.


 1. Finansowe wsparcie: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Polski Związek Szachowy ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.


 1. Dyrektor Turnieju: Maria Macieja


 1. Sędzia główny: Paweł Suwarski (FA)


 1. Termin i miejsce: 11 listopada 2018 roku, Warszawa, Centrum Olimpijskie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.


 1. Turnieje

A – Open dla zawodników z rankingiem ELO w szachach szybkich co najmniej 1800

B – Open dla zawodników z rankingiem ELO w szachach szybkich poniżej 1800

C – Open C dla dzieci w wieku do lat 12


Turniej A

W turnieju udział może wziąć każdy zawodnik posiadający ranking FIDE w szachach szybkich minimum 1800 ELO lub w klasycznych, jeśli nie posiada rankingu w szachach szybkich.

Wpisowe:

Turniej B

W turnieju udział może wziąć każdy zawodnik posiadający ranking FIDE w szachach szybkich poniżej 1800 ELO lub w klasycznych, jeśli nie posiada rankingu w szachach szybkich, a także zawodnicy bez ELO.

Wpisowe:

Turniej C


Open dla dzieci do lat 12

Wpisowe:

Opłaty startowe.

Opłaty startowe płatne są do dnia 4 listopada 2018 r. przelewem na konto

Uwagi:

 1. Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 4 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę bez potwierdzania obecności u sędziego na sali gry.

 2. Zapisy do udziału w turnieju prowadzone będą również po 4 listopada, ale w tym przypadku opłata wpisowego wzrasta o 100%.

 3. Zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami w sali gry będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz uiszczenia opłaty w wysokości podwójnego wpisowego.

 4. Wszystkie turnieje tj. Turniej A, Turniej B oraz Turniej C zgłoszone będą do klasyfikacji rankingowej FIDE turniejów szachów szybkich (rapid).

Zawodnicy nie posiadający FIN (Numer identyfikacyjny FIDE) muszą podać w zgłoszeniu: Imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, kontaktowy adres e-mail. Zawodnicy zagraniczni muszą uzyskać FIN w swojej narodowej federacji szachowej. Brak numeru FIDE lub danych pozwalających jego nadanie uniemożliwia uczestnictwo w turnieju.

 1. Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane będą na stronie http://www.poloniachess.pl/ (w przypadku problemów na adres: suwarski@gmail.com ) do dnia 4 listopada br..

Przy zgłoszeniu należy podać:
·         Imię i nazwisko
·         Kategorię szachową i ranking FIDE lub w przypadku jego braku ranking PZSzach
·         Datę urodzenia
·         Klub

10. System rozgrywek: szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 10 minut dla zawodnika oraz dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu.

11. Przepisy gry: Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE.

Punktacja pomocnicza:

12. Fundusz nagród pieniężnych: 30 000 PLN.

Turniej A – 16.000 PLN

Szczegółowy podział nagród – Turniej A

Nagrody główne: 12.800 PLN

- za miejsce pierwsze 4.000
- za miejsce drugie 3.000
- za miejsce trzecie 2.000
- za miejsce czwarte 1.000
- za miejsce piąte 800
- za miejsce szóste 600
- za miejsce siódme 500
- za miejsce ósme 400
- za miejsce dziewiąte 300
- za miejsce dziesiąte 200


Nagrody specjalne: 3.200 PLN

- dla pierwszej zawodniczki 600

- dla drugiej zawodniczki 400
- dla najlepszego seniora ur.1948 lub wcześniej 400
- dla najlepszego juniora do lat 18 (ur. 2000 i później) 300
- dla najlepszej juniorki do lat 18 (ur. 2000 i później) 300
- dla najlepszego juniora do lat 16 (ur. 2002 i później) 300
- dla najlepszej juniorki do lat 16 (ur. 2002 i później) 300
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2400 ELO Rapid 200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2200 ELO Rapid 200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2000 ELO Rapid 200

Uwaga!
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

Turniej B - 10000 PLN

Szczegółowy podział nagród – Turniej B:

Nagrody główne: 6800 PLN

- za miejsce pierwsze 1.400
- za miejsce drugie 1.000
- za miejsce trzecie 900
- za miejsce czwarte 800
- za miejsce piąte 700
- za miejsce szóste 600
- za miejsce siódme 500
- za miejsce ósme 400

- za miejsce dziewiąte 300
- za miejsce dziesiąte 200


Nagrody specjalne: 3.200 PLN

- dla pierwszej zawodniczki 500

- dla drugiej zawodniczki 300
- dla najlepszego seniora ur.1948 lub wcześniej 400

- dla najlepszego juniora do lat 18 (ur. 2000 i później) 300
- dla najlepszej juniorki do lat 18 (ur. 2000 i później) 300
- dla najlepszego juniora do lat 16 (ur. 2002 i później) 200
- dla najlepszej juniorki do lat 16 (ur. 2002 i później) 200
- dla najlepszego juniora do lat 14 (ur. 2004 i później) 200
- dla najlepszej juniorki do lat 14 (ur. 2004 i później) 200

- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1600 R 200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1400 R 200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1200 R 200

Uwaga!
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

Turniej C : 4000 PLN

- wszystkie dzieci otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Szczegółowy podział nagród pieniężnych – Turniej C:

Nagrody: 4000 PLN

- za miejsce pierwsze 500

- za miejsce drugie 400

- za miejsce trzecie 300

- za czwarte miejsce 200

- dla najlepszej zawodniczki 400

- dla drugiej zawodniczki 200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2006 200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2006 200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2007 200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2007 200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2008 200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2008 200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2009 200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2009 200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2010 200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2010 200

Uwaga!
Aby nagroda została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.14. Uwagi do nagród:

I.    za miejsce       
II.   dla juniorów
III.   dla seniorów 
IV.   dla kobiet 
V.     w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)


15. Sprawy porządkowe:

Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:

·         upomnienie
·         odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie
·         wykluczenie z kojarzenia następnej rundy
.         wykluczenie z turnieju

Na sali obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

16.Szczegółowy terminarz rozgrywek w dniu 11 listopada 2018 r.:

Arcymistrzowie oraz inne osoby zwolnione z wpisowego proszone są o potwierdzenie uczestnictwa w turnieju u sędziego na sali gry do godz. 9:45!


17.       Uwagi:

Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Sędzia główny
/-/ Paweł Suwarski

Dyrektor Turnieju
/-/ Maria Macieja